Cele projektu

 • Projekt zakłada przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów i doktorantów oraz stworzenie materiałów informacyjnych oraz portalu internetowego, na temat wprowadzania Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, której przepisy zaczynają obowiązywać w tym roku akademickim,
 • Dodatkowo aspektem jest prowadzenie konsultacji przy tworzeniu nowych aktów prawnych
  przez organy samorządów studenckich i doktoranckich,
 • Całość projektu ma na celu zwiększenie świadomości na temat nowego prawodawstwa, promowania nowych rozwiązań oraz poprawy jakości aktów prawnych,
 • Szkolenia oraz warsztaty będą realizowane na uczelniach mieszczących się w największych miastach akademickich w Polsce,
 • Celem głównym jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy wśród studentów i doktorantów na temat Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • Dodatkowo chcemy promować nowe, korzystne dla tych grup rozwiązań prawnych oraz stwarzać poczucia uczestnictwa w zmianach w szkolnictwie wyższym,
 • Docelowo zakładamy poprawę aktów prawnych na uczelniach, wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie materiałów, z których korzystać mogą studenci oraz doktoranci. szkolenia!

Harmonogram szkoleń

Rzeszów – 11 Października – Politechnika Rzeszowska
Warszawa – 15 Października – Politechnika Warszawska
Gdańsk – 20 Października – Politechnika Gdańska
Zielona Góra – 22 Października – Uniwersytet Zielonogórski
Warszawa – 23 Października – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katowice – 25 Października – Śląski Uniwersytet Medyczny
Poznań – 27 Października – Akademia Wychowania Fizycznego
Warszawa – 27/28 Października – Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych
Opole – 29 Października – Politechnika Opolska
Wrocław – 30 Października – Politechnika Wrocławska
Kraków – 5 Listopada – Uniwersytet Jagieloński
Katowice – 5 Listopada – Uniwersytet Śląski
Lublin – 8 Listopada – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Toruń – 9 Listopada – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kielce – 9 Listopada – Politechnika Świętokrzyska
Łódź – 13 Listopada – Politechnika Łódzka
Wrocław – 13 Listopada – Uniwersytet Przyrodniczy
Warszawa – 14 Listopada – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kraków – 15 Listopada – Akademia Górniczo-Hutnicza
Olsztyn – 15 Listopada – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Szczecin – 16 Listopada – Uniwersytet Szczeciński
Warszawa – 17 Listopada – Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
Gdańsk – 19 Listopada – Uniwersytet Gdański
Katowice – 30 Listopada – Uniwersytet Ekonomiczny
Poznań – 02 Grudnia – Uniwersytet Ekonomiczny

Chcesz by nasze szkolenie odbyło się na twojej uczelni?
Skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@dlanauki.edu.pl

Zapisy na szkolenia

Rejestracja została zakończona – cykl szkoleń w bieżącym 2018 roku został zakończony

FAQ

 • Do kogo są skierowane szkolenia?
  Do studentów i doktorantów w całej Polsce, a w szczególności do ich przedstawicieli w samorządach studenckich oraz doktoranckich, a także organach uczelni.
 • Jaki jest koszt udziału w szkoleniu?
  Szkolenia są całkowicie darmowe. Całość projektu jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Co obejmują szkolenia?
  Szkolenia obejmują przygotowanie studentów oraz doktorantów do współtworzenia nowych aktów prawnych (takich jak Regulaminy Samorządów Studenckich i Doktoranckich, Funduszu Pomocy Materialnej, Studiów oraz Statutu Uczelni), do których stworzenia obliguje uczelni Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
 • Czy na szkoleniach obowiązuje limit miejsc?
  Tak, obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
 • Czy potrzebuje zgody od Dziekana, Rektora lub kogoś innego by uczestniczyć w szkoleniu?
  Nie, każdy uczestnik rejestruje się indywidualnie.
 • Nie mogą wziąć udziału w szkoleniu. Co robić?
  Sprawdź w zakładce Harmonogram Szkoleń terminy najbliższych szkoleń w twojej okolicy. Ewentualnie skontaktuj się z nami mailowo, celem zorganizowania dodatkowego szkolenia na twojej uczelni. kontakt@dlanauki.edu.pl
 • Czy po szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat?
  Tak każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 • Czy po szkoleniu zostaną udostępnione materiały?
  Tak wszystkie materiały są dostępne tutaj.
 • Mam pytanie, którego zapomniałem zadać na szkoleniu. Co robić?
  Zapraszamy do kontaktu mailowego. kontakt@dlanauki.edu.pl
 • Stworzyliśmy na naszej uczelni szkic nowego regulaminu, ale nie wiemy czy jest zgodny z nowa Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Co robić?
  Zapraszamy do udziału w naszych konsultacjach aktów prawnych. Nasi eksperci przeanalizują wasze projekty regulaminów i pomogą w ich dopracowaniu. konsultacje@dlanauki.edu.pl
 • Szkolenie odbywa się w czasie moich zajęć. Co robić?
  Skontaktuj się z wykładowcą, władzami uczelni/wydziału lub samorządem z prośbą o zwolnienie z zajęć w tym terminie.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego! kontakt@dlanauki.edu.pl

Konsultacje aktów prawnych

Na twojej uczelni powstaje nowy Regulamin Studiów, Pomocy Materialnej lub Statut? Masz wątpliwości? Lub też może stworzyliście już cały dokument i chcecie by ktoś sprawdził go? Zapraszamy do przesyłania zapytań, fragmentów lub całych aktów prawnych, które powstają w wyniku Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Nasi eksperci doradzą i zaproponują rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla studentów i doktorantów na waszej uczelni!

konsultacje@dlanauki.edu.pl

Eksperci

Patronaty

Przejdź góry strony